GIỚI THIỆU BỘ MÔN CƠ ĐIỆN TỬ - HUFI

GIỚI THIỆU CHUNG

·        Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử là sự kết hợp của kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện tử và kỹ thuật máy tính. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại.

·        Mục đích chính của ngành khoa học tổng hợp liên ngành này là nhằm phát triển tối đa tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm để tạo ra những sản phẩm mới có những tính năng vượt trội. Robot chính là một sản phẩm tiêu biểu của kỹ thuật cơ điện tử.

·        Bộ môn Cơ Điện Tử thuộc Khoa Công Nghệ Cơ Khí – Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, có sứ mệnh đào tạo các lĩnh vực liên ngành Cơ khí, Điện-Điện tử và Máy tính, bao gồm các lĩnh vực liên quan đến Thiết kế các hệ thống cơ điện tử và Tự động hóa, các vấn đề về thiết kế tối ưu, triển khai và phát triển các dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp, … Bộ môn Cơ điện tử là đơn vị chủ quản chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

·        Bộ môn Cơ điện tử hiện nay có 4 Tiến sỹ và 5 Thạc sỹ, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu. Các Giảng viên Bộ môn không ngừng học tập và nghiên cứu, cập nhật kiến thức công nghệ mới đưa vào giảng dạy, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo.

·        Các Giảng viên thuộc Bộ môn đã thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, đã công bố nhiều bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế và trong nước.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

·        Đảm nhiệm việc giảng dạy các môn học chuyên ngành Cơ điện tử do Bộ môn quản lý,

·        Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử.

·        Tư vấn khoa học cho Khoa và Trường.

·        Nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

·        Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong các lĩnh vực kỹ thuật cao, đào tạo và sản xuất.