Ngày 24 tháng 04 năm 2021, tại khoa Công nghệ Cơ khí, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, hội thao giao lưu bóng bàn năm 2021 đã diễn ra với sự tham dự của tất cả thầy, cô giảng dạy tại khoa.