CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số:                  /QĐ-DCT  ngày      tháng     năm 2020

 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh)

 

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Kỹ thuật nhiệt

Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Thermal Engineering

Trình độ đào tạo: Đại học

         Ngành đào tạo:  Kỹ thuật nhiệt

         Mã ngành đào tạo: 7520115

Khối ngành: Kỹ thuật

         Loại hình đào tạo: Chính quy; vừa làm vừa học

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật nhiệt được xây dựng dựa trên tầm nhìn và sứ mạng của Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh và của Khoa Công nghệ Cơ khí nhằm đào tạo ra những kỹ sư Kỹ thuật nhiệt hoàn thiện về nhân cách, có kiến thức, kỹ năng, thái độ đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như kế hoạch phát triển dài hạn của đất nước.

1.2. Mục tiêu cụ thể

a. Kiến thức

Chương trình đào tạo nhằm tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có tầm nhìn và khả năng giải quyết những thách thức do xã hội đặt ra thông qua việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng thu được trong khóa học. Sinh viên được tạo cơ hội để tiếp thu kiến thức lý thuyết vững chắc kết hợp với kiến thức thực tế theo ngành kỹ thuật nhiệt.

b. Kỹ năng

Chương trình còn trang bị cho sinh viên các kỹ năng về xử lý thông tin, phân tích dữ liệu, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ năng ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp.

c. Mức tự chủ và trách nhiệm

Chương trình được xây dựng theo hướng khuyến khích sinh viên phát triển nhận thức có trách nhiệm đối với bản thân và xã hội, trau dồi đạo đức nghề nghiệp, đặc biệt phát triển ý thức học tập suốt đời đối với sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của người học.

2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm:

2.1. Chuẩn đầu ra

Ký hiệu

Chủ đề chuẩn đầu ra

TĐNL

a

Kiến thức

 

PLO1

Tổng hợp kiến thức về các khái niệm chính, các nguyên tắc lý thuyết, các thiết kế kỹ thuật, các phát hiện thực nghiệm và thực tế trong phạm vi kỹ thuật nhiệt

5

PLO2

Áp dụng kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng, khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật trong công việc và cuộc sống

3

PLO3

Áp dụng kiến thức về công nghệ thông tin để giải quyết các yêu cầu công việc

3

PLO4

Vận dụng kiến thức về lập kế hoạch, tổ chức và giám sát các quá trình trong lĩnh vực hoạt động kỹ thuật nhiệt

4

PLO5

Áp dụng các kiến thức cơ bản về quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn

3

b

Kỹ năng

 

PLO6

Vận dụng thành thạo các kỹ năng cần thiết để có thể giải quyết các vấn đề trong Kỹ thuật nhiệt học và các lĩnh vực liên quan

4

PLO7

Hình thành ý tưởng, dẫn dắt và hỗ trợ người khác thực hiện vấn đề chuyên môn trong học tập và công việc

3

PLO8

Phản biện, lập luận phân tích và đưa ra các giải pháp thay thế hiệu quả trong lĩnh vực Kỹ thuật nhiệt

3

PLO9

Áp dụng kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm

3

PLO10

Giao tiếp hiệu quả bằng lời nói và bằng văn bản, đặc biệt là khả năng chuyển tải thông tin chuyên môn một cách rõ ràng và ngắn gọn

3

PLO11

Sử dụng thuần thục tiếng Anh đạt năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung trình độ quốc gia và tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật nhiệt phục vụ các mục đích chuyên môn và học thuật

3

c

Mức độ tự chủ và trách nhiệm

 

PLO12

Hoạt động hiệu quả với tư cách cá nhân hoặc thành viên trong nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm trong chuyên môn

3

PLO13

Xác định được nhiệm vụ tham gia hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ xác định trong lĩnh vực Kỹ thuật nhiệt

3

PLO14

Định hướng, đưa ra kết luận chuyên môn và có thể bảo vệ được quan điểm cá nhân trong học tập và công việc liên quan đến ngành kỹ thuật nhiệt

3

PLO15

Thảo luận việc lập kế hoạch, quản lý hiệu quả các nguồn lực và cải thiện chất lượng hoạt động trong chuyên môn

3

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

TT

Kiến thức

Khối lượng kiến thức

Tỷ lệ %

1

Kiến thức giáo dục đại cương

 34 tín chỉ

22,5

2

Kiến thức cơ sở ngành

43 tín chỉ

28,5

3

Kiến thức ngành (Giai đoạn 1 – cấp bằng Cử nhân)

44 tín chỉ

29,1

4

Kiến thức ngành chính chuyên sâu, đặc thù (Giai đoạn 2 – cấp bằng Kỹ sư)

30 tín chỉ

19,9

Tổng

151 tín chỉ

100%

4. Đối tượng tuyển sinh:

- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học.

- Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

- Loại hình đào tạo: Chính quy tập trung

- Số tín chỉ yêu cầu: 151 Tín chỉ

- Điều kiện tốt nghiệp

- Tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo, điểm trung bình tích lũy toàn khóa (GPA) ³2,0

- Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ: Theo quy định 1346/QĐ – DCT ngày 05 tháng 09 năm 2016, SV đại học phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 (B1).

- Đạt chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản (theo Quyết định số 1093/QĐ-DCT ngày 22 tháng 07 năm 2016).

6. Cách thức đánh giá

Theo Quy chế Đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ (Ban hành kèm theo Quyết định số ……….ngày tháng năm 201… của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh).

 

7. Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo: 4 năm

8. Văn bằng tốt nghiệp

Kỹ sư kỹ thuật nhiệt

9. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành kỹ thuật nhiệt, người học có thể làm việc ở những vị trí như:

- Kỹ sư quản lý kỹ thuật trong các nhà máy, xí nghiệp có sử dụng nhiệt năng như: nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy dược phẩm, nhà máy chế biến thủy hải sản, nhà máy đường, dệt may, nhà máy nhiệt điện, tòa nhà, khách sạn…

- Kỹ sư thiết kế, chế tạo, lắp đặt: hệ thống điều hòa không khí và thông gió, hệ thống đông lạnh, hệ thống kho lạnh bảo quản, hệ thống sấy, hệ thống lò hơi, hệ thống điện sử dụng năng lượng mặt trời…

- Kỹ sư vận hành, bảo trì – bảo dưỡng: hệ thống điều hòa không khí trung tâm, hệ thống đông lạnh, hệ thống kho lạnh bảo quản, hệ thống sấy, hệ thống lò hơi…

- Kỹ sư tư vấn tiết kiệm tiết kiệm và sử dụng hiệu quả năng lượng mặt trời và năng lượng tái tạo;

- Kỹ sư kinh doanh thiết bị nhiệt - lạnh và năng lượng tái tạo.

10. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp 

Sau khi hoàn thành chương trình học Đại học ngành Kỹ thuật nhiệt và được cấp bằng kỹ sư kỹ thuật nhiệt, người học có đủ điều kiện học tiếp lên trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Hình 1. Kế hoạch đào tạo ngành kỹ thuật nhiệt (điện lạnh)