GIỚI THIỆU NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY

Bộ môn công nghệ chế tạo máy trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM có bề dày truyền thống 35 năm. Tập thể đội ngũ giáo viên ngày càng được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn và nghiệp vụ, không ngừng đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy.Đội ngủ giảng viên hiện tại có kinh nghiệm và có học hàm, học vị cao tham gia giảng dạy và các hoạt động nghiên cứu chuyển giao. Chuyên ngành công nghệ chế tạo máy thuộc nhóm ngành kỹ thuật công nghệ cơ khí bậc học đại học tuyên sinh hơn 150 sinh viên hàng năm.

Vị trí việc làm:

-Kỹ sư hoặc quản lý công nghệ, thiết kế trong các dây chuyền sản xuất; các phòng kỹ thuật; kỹ sư –bán hàng cho các công ty thương mại về ngành Cơ khí nói chung và ngành công nghệ Chế tạo máy nói riêng; chuyên viên tại các viện nghiên cứu -phòng thí nghiệm -kiểm định.

-Giảng dạy các môn học của chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy ở các trường cao đẳng, trung cấp nghề.-Sinh viên tốt nghiệp có thể học tiếp lên trình độ sau đại học trong lĩnh vực cơ khí tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.

Đối tượng tuyển sinh:Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 4 năm

Văn bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Cơ khí Chế tạo máy

 

 

Gia công CNC

CTĐT 2020 CTĐT 2017 CTĐT 2014

 

 

 

Quay lại Bộ môn Chế tạo máy