Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Cơ khí

HUFI | Hướng dẫn tân sinh viên nhập học trực tuyến

Thí sinh trúng tuyển truy cập vào công thông tin nhập học trực tuyến của nhà trường...