Trường đại học công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

Khoa Công nghệ Cơ khí

Liên hệ với chúng tôi

  • 31 Chế Lan Viên, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

  • 02838151409

  • khoacnck.hufi@gmail.com